Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de Hotărâre Pentru aprobarea normelor generale privind funcționarea și exploatarea piscinelor de uz public din România

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de Hotărâre Pentru aprobarea normelor generale privind funcționarea și exploatarea piscinelor de uz public din România

Data publicării : 12.09.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/opinii/sugestii : 26.09.2016

Documente supuse consultării :

hg-piscine

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la actul normativ.

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/opiniilor/sugestiilor :

  • persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ vor menţiona şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi :

  •  prin poştă la adresa Ministerul Tineretului şi Sportului – Cabinetul Secretarului de Stat pentru Sport Narcisa Lecuşanu, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;
  •  prin depunere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;
  •  prin poşta electronică la adresa: comunicare@mts.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la numarul 021.307.64.56