Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul de Hotârăre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și darea acestuia în folosintă gratuită Federației Române de Canotaj

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiectul de Hotârăre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și darea acestuia în folosintă gratuită Federației Române de Canotaj

Data publicării: 3 noiembrie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 14 noiembrie 2016

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

anexa-2-canotajdocx

anexa-nr-1-la-proiectul-de-hg-canotaj

nota-de-fundamentare-proiect-hg-privind-actualizarea-val-de-inventar-ale-unui-imobil-din-administrarea-mts-si-darea-in-fol-gratuita-fr-canotaj

proiect-hg-privind-actualizarea-val-de-inventar-ale-unui-imobil-din-administrarea-mts-si-darea-in-fol-gratuita-fr-canotaj