Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 03.10.2019 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Compartimentului Secretariat și Relații Publice

Noutăți

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 03.10.2019 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Compartimentului Secretariat și Relații Publice

Rezultat proba scrisa CSRP