Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 04.09.2019 în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante de directori și directori adjuncți al unor subordonate MTS

Informare publică - Carieră

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 04.09.2019 în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante de directori și directori adjuncți al unor subordonate MTS

Rezultat proba scrisa pentru directori subordonate