Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 09.08.2016 în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacantă de consilier grad profesional IA din cadrul Direcției Juridic și Secretariat - Compartiment Secretariat - aparatul propriu al MTS

Informare publică - Carieră

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul MTS în data de 09.08.2016 în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacantă de consilier grad profesional IA din cadrul Direcției Juridic și Secretariat - Compartiment Secretariat - aparatul propriu al MTS

rezultat DJS 09.08.2016 (1) (1)