Ministerul Tineretului și Sportului

Acordarea cetățeniei române sportivei WALKER ASHLEY JANEEN

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Acordarea cetățeniei române sportivei WALKER ASHLEY JANEEN

Acordarea cetățeniei române sportivei WALKER ASHLEY JANEEN
Data publicării: 05 septembrie 2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 15.09.2016

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documente supuse consultării
HG-privind-acordarea-cetăţeniei-române-doamnei-„Walker Ashley Janeen”
NF-privind-acordarea-cetăţeniei-române- doamnei-„Walker Ashley Janeen”
Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact
Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:
• Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Cabinetul Ministrului Secretar de Stat Narcisa Lecușanu, Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
• Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România 
• Prin fax la numărul de telefon 021/318.90.03
• Prin poşta electronică la urmatoarea adresa: cabinet.sport@mts.ro

NF-privind-acordarea-cetăţeniei- române- doamnei-„Walker Ashley J aneen” (1) bun

HG-privind-acordarea-cetăţeniei- române-doamnei-„Walker Ashley Ja neen” (1) bun