Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea parametrilor tehnici ai unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud, precum şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud

GUVERNUL ROMÂNIEI HG BISTRITA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE HG BISTRITA NASAUD

ANEXA 2 transmitere sediu BN

ANEXA 1 – HG BISTRITA N