Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea parametrilor tehnici ai unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Craiova, precum şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniul public al municipiului Craiova

NOTĂ DE FUNDAMENTARE HG CRAIOVA – HIPODROM

ANEXA 1 HG HIPODROM CRAIOVA

ANEXA 2 HG HIPODROM CRAIOVA

ANEXA 3 PERSONAL HIPODROM CRAIOVA

GUVERNUL ROMÂNIEI – HG HIPODROM CRAIOVA