Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea adresei și a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu, precum şi pentru transmiterea parțială din aceste imobile, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu

HG TRANSMITERE TG JIU 1

NF HG TARGU JIU 1 – TRANSFER IMOBILE

Anexa 1 Tg Jiu transmitere 1

Anexa 2 Târgu Jiu transmitere 1