Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind efectuarea unui schimb de imobile între Statul Român prin Ministerul Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv ”Pandurii Târgu Jiu” și Municipiului Târgu Jiu prin Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu

HG TG JIU 2 – SCHIMB TERENURI

NOTĂ DE FUNDAMENTARE TG JIU 2 – SCHIMB TERENURI

Anexa 1 HG TG JIU 2- SCHIMB TERENURI

Anexa 2 HG TG JIU 2 – SCHIMB TERENURI