Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului, actualizarea valorilor de inventar şi modificarea parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmbovița, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului Dâmbovița

GUVERNUL ROMÂNIEI – HG DÂMBOVITA

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PROIECT HG DAMBOVITA

Anexa 1 HG DAMBOVITA

ANEXA 3 HG DAMBOVITA

ANEXA 2 DJST DAMBOVITA