Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate și actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea de Guvern nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

GUVERNUL ROMÂNIEI HG DIN INVENTAR DJST SALAJ

ANEXA HG SALAJ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE HG SALAJ – TABARA MESES