Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu

HG TARGU JIU 3 – TRANSFER BAZIN

NF HG TG JIU 3 – TRANSFER BAZIN

Anexa HG TG JIU 3- TRANSFER BAZIN