Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

 

Data publicării : 29.08.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/opinii/sugestii : 08.09.2016

Nota fundamentare modif HG 1447-2007 loc 4-6

HG 1447-2007 proiect loc 4-6