Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Clubul Sportiv ”Muscelul” Câmpulung Muscel din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv ”Muscelul”Câmpulung Muscel a unui imobil , ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite

Data publicării:  29/01 / 2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

 

NF

PHG doc

Anexa 1 actualizare valori si date tehnice

ANEXA 2