Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea MTS - CSM Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

Proiect de HG CSM Sf.Gheorghe

Nota de Fundamentare CSM Sfantu Gheorghe

ANEXA nr 1