Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de Hotărâre de Guvern privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Federației Române de Volei asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” București cuprins în anexa nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Data publicării: 18/7/2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

HG

ANEXA 1 HG