Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de hotărâre privind  actualizarea  valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv”Crișul” Oradea

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv”Crișul” Oradea

Data publicării: 20 februarie 2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (30 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

proiect HG actualizare valori Crisul

NF actualizare Crisul

anexa actualizare Crisul Oradea