Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de hotărâre privind  înscrierea unui imobil  în domeniul public al statului și  administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” și trecerea acestuia  în domeniul privat al statului în vederea finalizării construcției Complexului Național de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu”

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” și trecerea acestuia în domeniul privat al statului în vederea finalizării construcției Complexului Național de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Național ”Lia Manoliu”

Data publicării: 29 august  2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (30 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

Proiect HG CNI-Tenis

NF HG CNI-Tenis docx

Anexa