Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv

 

Data publicării : 13.07.2016

Data limită pentru primirea de propuneri/opinii/sugestii : 29.07.2016

Documente supuse consultării :

HG 1447-2007-modificare

HG 1447-TABEL COMPARATIV

Nota fundamentare modif HG 1447-2007

 

 

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la actul normativ.

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/opiniilor/sugestiilor :
persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ vor menţiona şi datele de contact ale expeditorului.

Coordonate de contact
Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi :
– prin poştă la adresa Ministerul Tineretului şi Sportului – Cabinetul Secretarului de Stat pentru Sport Narcisa Lecuşanu, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;
– prin depunere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;
– prin poşta electronică la adresa cristina.ricu@mts.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Mihai Căpăţînă – director general, telefon 0799.890.050 sau 021.307.64.65