Ministerul Tineretului și Sportului

HOTĂRÂRE  privind aprobarea desființării „Complexului Sportiv Forex Brașov”, situat în municipiul Brașov, strada Turnului nr.1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Hotel pentru sportivi cu 99 unități de cazare” și „Sală de sport multifuncțională”

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind aprobarea desființării „Complexului Sportiv Forex Brașov”, situat în municipiul Brașov, strada Turnului nr.1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Hotel pentru sportivi cu 99 unități de cazare” și „Sală de sport multifuncțională”

Data publicării: 13 decembrie 2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (30 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

NF proiect de HG Baza sportiva Forex Brasov

Proiect de HG Forex Brasov