Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în domeniul public al  comunei Voșlăbeni , județul Harghita și actualizarea Anexei 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în domeniul public al comunei Voșlăbeni , județul Harghita și actualizarea Anexei 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului

Data publicării: 24 octombrie  2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (30 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

Proiect HG statie alimentare Izvoru Muresului

NF statie alimentare apa izvoru Muresului

Anexa HG transfer statie apa Izvoru Muresului

Anexa 2 statie alimentare apă Izvoru Mureșului