Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret

proiect hotarare norme cheltuieli tineret pdf

Nota fundamentare proiect hotarare norme cheltuieli tineret