Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul de H.G.  privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța.

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiectul de H.G. privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța.

Data publicării: 4 decembrie  2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (30 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

Proiect de HG Baza Triunghi si Badea Cartan Constanta

NF – Baza Triunghi si Badea Cartan Constanta

ANEXA nr.1

ANEXA nr.2