Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiectul de HG privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

Data publicării:  06 /06 / 2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

 

NF scoatere in privat izvoru Muresului

proiect HG trecere in privat imobil CSN Izvoru Muresului

ANEXA imobil