Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul de HG prrivind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice  și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr.  30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, adminístrate de Ministerul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv ”Viitorul” Vaslui și Clubul Sportiv ”Ceahlăul” Piatra Neamț

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiectul de HG prrivind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, adminístrate de Ministerul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv ”Viitorul” Vaslui și Clubul Sportiv ”Ceahlăul” Piatra Neamț

Data publicării:  06 /06 / 2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

NF actualizare valori si descriere tehnica

Anexa 1 comasare bunuri si actualizare

Anexa actualizare valori si date tehnice

proiect de HG actualizare valori si descriere tehnica