Ministerul Tineretului și Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Propunere Hotărâre de Guvern privind acordarea cetățeniei doamnei Iulia DUMANSCA

 

Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea cetățeniei române D-nei /D-lui DUMANSKA YULIA

Data publicării: 29 martie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 07.04.2016

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Documente supuse consultării

HG cetatenia romana Dumansca

NF ACORDAREA CETATENIEI

 

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Cabinetul Ministrului Secretar de Stat Narcisa Lecușanu, Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin fax la numărul de telefon 021/318.90.03
  • Prin poşta electronică la urmatoarele adrese: tanase@mts.ro; irina.matei@mts.ro.