Ministerul Tineretului și Sportului

Legea

Legea

Programul de lucru al Ministerului Tineretului și Sportului este de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri  între orele 08.00-14.00

Accesul la informații de interes public se face în conformitate cu prevederile Legii 544/2001  :

Descarcă Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Cerere de informaţii de interes public

Prin informaţie de interes public se întelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)
Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email cerere544@mts.ro sau pe adresa MTS: str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti.

Responsabilul cu privire la furnizarea informațiilor de interes public în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului este dl. Nicolae ROGOZ, în calitate de Consilier Ministru.


Formular cerere 544

Model de reclamație administrativă în conformitate cu prevederile legii 544/2001 
Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pentru anul 2011
 Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru anul 2012

Raport anual privind aplicarea Legii nr 544_2001 2014

Raportul anual privind aplicarea Legii nr 52 din 2003 pe anul 2014

MTS lista documentelor de interes public cf Legii nr 544 din 2001

MTS Lista documentelor de interes public elaborate sau gestionate cf legii

Buletin informativ asupra aplicării legii 544/2001

Planul de achiziții pe anul 2015

 

Relația cu presa

cerere_acreditare-presa-mts

Petiţii

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)
Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcaţi formularul ataşat şi să-l trimiteţi la email petitii@mts.ro sau pe adresa MTS: str. Vasile Conta, nr. 16, Sector 2, Bucureşti.


Formular petiţie